Overstap Vera en Jasper

Wij sluiten ons eerste jaar als predikant van de Exodusgemeente af met weer een bijzondere dienst. Dit keer gaat het over Jasper en Vera, die de overstap maken van de kindernevendienst naar de wereld van 12+, om het maar eens zo te zeggen.

De hele dienst is terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl > Sommelsdijk > Exodusgemeente > 7 juli 2019. Hieronder staan enkele onderdelen van deze dienst, die min of meer rechtstreeks te maken hebben met deze jongeren:

Het Kyriëgebed

De act met Renée Schoenmaker tijdens het moment met de kinderen

De lezing door Jasper en Vera van het verhaal uit Lucas 10: 1 – 20

De geweldige durf van Vera om gewoon Für Elise te gaan zitten spelen, en dat dan ook nagenoeg foutloos doet! Ook op deze plaats complimenten voor haar!

De preek, gericht op deze twee jonge mensen, en de gemeente als geheel. Als slot klonk de zin, dat ze zich mogen verheugen dat hun naam in de hemel opgeschreven staat. En dat hebben we laten zien: hun namen op het plafond van de kerk.

En tenslotte staat hier de inleiding op geheel van het overstapgebeuren.

Veel luisterplezier en inspiratie gewenst.

Gedoopt

Afgelopen zondag is Veerle Luijendijk gedoopt in onze Exodusgemeente, een feestelijk gebeuren. De dienst is in z’n geheel terug te luisteren via kerkomroep.nl. Hier vind je de preek; wie allen het doopgedeelte wil horen, moet hier klikken, en wie alleen de doop en zegening wil meebeleven, kan hier klikken.

Doop Veerle
Zegening voeten, handen, oren, ogen en mond
Presentatie aan gemeente

Over de bezetene van Gadara

Voor zondag 23 juni 2019 stond er een lastig Bijbelgedeelte op het rooster: Lukas 8: 26 – 39, oftewel het verhaal van de bezetene te Gadara. Wat heeft die man met ons te maken, of met Jezus, of met het Koninkrijk van God? En waarom moeten die onschuldige varkens dood? Een ontroerend en tegelijkertijd heel lastig verhaal. Hierbij mijn preek die je op je telefoon of computer gewoon kunt beluisteren. Het audiobestand is ook op de prekenpagina terug te vinden.

400 jaar Nationale Synode

Op woensdag 29 mei 2019 zijn we getuige geweest van een historische en ontroerende gebeurtenis, namelijk de ondertekening van de Verklaring van Verbondenheid door ca. 40 kerken en geloofsgenootschappen. Het was zonder meer indrukwekkend te noemen. Mijn verslag treft u HIER aan!

Paaspreek

Hierbij het eerste audio-bestand op deze website. Ik ben benieuwd of dit een succes gaat worden. In het verleden heb ik af en toe een uitgeschreven preek op deze site gezet, maar nu dus een heus audio-bestand. Noem het gerust een podcast, ook al voldoet het niet aan alle kenmerken van dat genre.

Als eerste de preek van 21 april, alweer een tijdje geleden. Het gaat over de ontdekking dat de opstanding van Jezus nergens in het Oude Testament is voorspeld. Het is een onverwachte en onaangekondigde gebeurtenis, die niettemin de geschiedenis zal bepalen! Veel luisterplezier!

Brief van Harbers

Eindelijk is het zover! Op 17 december 2018 heb ik namens 56 mede-ondertekenaars een brief naar de Staatssecretaris gestuurd. Daarin vroegen we om afschaffing van de regeling langdurig verblijvende kinderen, en hebben daar en paar argumenten voor genoemd.

Nu, vandaag, 4 april, valt er een brief op de mat, afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd op 1 april 2019. Uiteraard gaat de contactpersoon van de Staatssecretaris met geen woord in op onze argumenten, en dat is tot op zekere hoogte nog wel logisch ook: de regeling is inmiddels afgeschaft.

Voor de geïnteresseerde lezer volgt nog een uitleg van de wijzigingen, een korte samenvatting van het beleid, en that is it.

Enfin, na 109 dagen toch een antwoord, en de mogelijkheid om dit onderwerp af te sluiten. En daarom maak ik het graag wereldkundig. Alle mede-ondertekenaars en andere sympathisanten alsnog hartelijk dank. Het is niet onopgemerkt gebleven!

Nieuw spotje van de ChristenUnie

Toen ik op FaceBook het spotje van de ChristenUnie zag, kon ik het niet laten er een gedachte aan te wijden.

Dit is het resultaat van een weifelende kiezer die zich afvraagt of de ChristenUnie wel iets voor hem is.

“Misschien minder, zeker beter”

Onder deze titel schreef ik onlangs een klein boek (hier downloaden!). De aanleiding was de opmerking van iemand, die zei niets met vasten enz. te hebben, omdat ze leed aan allerlei kwalen, waardoor ze op een streng dieet zit, dagelijks pijn heeft en meer aandacht van anderen nodig heeft dan ze kan geven.

Daarom een alternatieve manier van omgaan met de Veertigdagentijd: niet per se minder, maar wel beter. En bezinning blijft centraal staan, want daarover gaat het in de Veertigdagentijd.

Troost na Nashville

De Nashville – verklaring heeft heel veel storm veroorzaakt. Het wordt tijd voor troost aan beide zijden. Ik heb een artikel geschreven, waarin ik in vraag-en-antwoord-vorm probeer aan te geven waar de troost kan liggen. Er zijn twee versies: één met zgn. kale tekst, en één met voetnoten en verwijzing naar Bijbelteksten.

Brieven verzonden

De Open Brief van vorige week heeft 55 ondertekenaars opgeleverd. Iedereen héél hartelijk dank! Vandaag heb ik de brief met alle ondertekenaars naar Trouw gestuurd. Uiteraard gaat er ook een exemplaar mét begeleidende brief naar de Staatssecretaris zelf. Ook de familie Tamrzyan krijgt een afschrift. 

De Open Brief met het begeleidend schrijven (pdf-alert) kun je openen, en desgewenst maak je er voor je eigen archief een uitdraai van. Van een eventueel vervolg word je vanzelfsprekend via dit blog op de hoogte gehouden.