Klaassen speelt voor God en kan geen Bijbellezen

Voor de zoveelste keer biedt het Nederlands Dagblad een podium aan Maarten Klaassen, de man die zich er nota bene niet voor schaamt voor God te spelen. Hij weet precies wat de toelatingseisen voor het Koninkrijk van God zijn, en volgens hem is één van die eisen: geen homo zijn. Ben je dat wel, en praktiseer je je identiteit als homo, dan zul je branden in de hel (dat is het enige alternatief dat in de wereld van Klaassen bestaat voor het Koninkrijk van God in the afterlife).

Klaassen is noch God noch Morgan Freeman

Als hij niet zelf de stap had gezet om de PKN te verlaten, had ik serieus een verzoek aan de synode gedaan om hem uit zijn ambt te zetten. Maar hij hoort nu bij de Hersteld Hervormden, en die snode kerkscheurders zijn juist vanwege dit onderwerp op zichzelf gegaan.

Temidden van allerlei andere onzin die hij uitkraamt, vind ik dit dus wel de ergste: voor God spelen. Met een glimlach op het gezicht. God Klaassen. Benieuwd of hij voor zichzelf wel een plaatsje in het Koninkrijk van God voor ogen heeft!

Volgens het artikel in het ND van 6 januari 2023 vindt hij het huwelijk een ‘exclusief, levenslang verbond tussen één man en één vrouw’. Misschien kan Klaassen uitleggen hoe dat zit met Lamech (twee vrouwen), Abram (Sara en Hagar), met Jakob (Lea, Rachel, Bilha, Zilpa), of met het voorschrift van Mozes als het gaat om toekomstige koningen van Israël; die mogen ‘niet veel vrouwen’ hebben (Deuteronomium 17: 17). En wie nu echt gelooft, dat God polygamie verbiedt, moet toch eens uitleggen hoe dat dan met de koningen David en Salomo zat. Niet het aantal vrouwen maakte Salomo ontrouw aan de Heer, maar het feit dat er veel buitenlandse, en in joodse ogen dus heidense vrouwen tussen zaten – dat maakte de kwestie dubieus.

En tegen David zegt de profeet Nathan, dat God hem (David dus) ‘het paleis van uw heer en de vrouwen van uw Heer’ heeft gegeven. Let wel: de Heer zelf heeft aan David de vrouwen van Saul gegeven (2 Samuël 12: 8).

Het hele Oude Testament is een bolwerk van polygamie. Het feit dat er in dat Oude Testament bijna geen enkele man beschreven wordt, die (slechts) één vrouw had, is veelzeggend.

Selectief Bijbellezen – dat kan Klaassen prima. Maar hij laat hele rijen tittels, jota’s en complete pericopen weg uit de Schrift als die hem niet goed uitkomen. Voor God spelen is erg, maar de Schrift naar je hand zetten is een goeie tweede.

Ik hoop dat hij het publieke debat vermijdt. Zolang dat niet het geval is, zal ik proberen een stevig tegengeluid te laten horen.

Ds. Jan de Visser

Predikant Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk

4 comments

Skip to comment form

 1. Ik ben het hartelijk eens met je commentaar op br. Klaassen. Maar toch… Het probleem zit niet in zijn opvattingen op zich, maar in wat daaraan voorafgaat. Op grond waarvan lees jij de Schrift op jouw selectieve manier? Want selectief lezen we allemaal. En dan zitten we weer bij de oude discussie uit het synoderapport ‘God met ons’. Dat is inmiddels alweer vergeten.

  Klaassen verwijt de PKN dat die een inhoudelijk gesprek over huwelijk e.d. uit de weg gaat. Daar heeft hij gelijk in, want de PKN komt niet verder dan wat politiek correct gemompel. (Dit oordeel treft jou dus niet.) Maar Klaassen bedoelt in feite dat zo’n gesprek zijn gelijk moet bevestigen. Hij zit nog in de fase van vooroorlogse ouderlingen en evangelisten: het is òf-òf. Het eigenlijke gesprek moet erover gaan hoe je waarachtig de Schrift leest in deze tijd. Welke keuzes vooraf jouw leeswijze bepalen en hoe je daarbij komt. ‘God met ons’ dus maar weer eens uit de kast halen? Ik ben bang dat Klaassen en zulke hardliners daar nog vuurbang voor zijn.

  1. Dag Marien,
   Dank voor je woorden. Natuurlijk kan (en moet) er veel eer over gezegd worden. De PKN mag het zwijgen hieromtrent inderdaad wel eens doorbreken. Ik heb al eens gepoogd daar een aanzet toe te geven. Zie bijvoorbeeld dit artikel. Eén ding: als de PKN het gesprek over dit onderwerp opent, neemt Klaassen daar in ieder geval niet aan deel; hij is Hersteld Hervormd.
   Vriendelijk groet,
   Jan de Visser

  • Arnold Vriend on 12 januari 2023 at 09:33
  • Reply

  Houdt u nu serieus een pleidooi voor polygamie?

  1. Beste Arnold Vriend,
   Dank voor uw reactie. Die vraagt een antwoord, dat iets uitgebreider is uitgevallen dan ik dacht toen ik eraan begon. Ik stuur u dat via het email-adres wohal14261@usharer.com toe.
   Groet,
   Ds. Jan de Visser

Geef een reactie

Your email address will not be published.