Preken

Hieronder tref je een link aan naar mijn preken, nieuwste preken bovenaan.

De laatste preek is van bijna een jaar geleden. Hierbij de preek op Eerste Adventszondag, 29 november 2020. We kijken diep in het hart van Jesaja. De dienst is ook te bekijken en te beluisteren via deze link; de preek start op 43:56.

Op 16 februari 2020 hebben we afscheid genomen van drie kerkenraadsleden en twee nieuwe verwelkomd. Daarbij lazen we Exodus 2.

Tijdens de doopdienst op 9 februari 2020 zijn we begonnen aan een serie diensten over het boek Exodus, het alternatieve spoor van De Eerste Dag en Kind op Zondag. We lazen dan ook Exodus 1.

NB Vanaf 21 april 2019 (Pasen) zijn de preken niet (alleen) meer in Word- of pdf-formaat beschikbaar, maar vaak ook als een soort eenvoudige podcast.

Op 4 augustus 2019 ging het over rijkdom en bezit aan de ene kant en de waarde van het leven, het leven in de nabijheid van God aan de andere kant. We lazen Prediker 2: 1 – 11 en Lucas 12: 13 – 21. Hier kun je de preek terugluisteren.

Voor zondag 23 juni 2019 stond er een lastig Bijbelgedeelte op het rooster: Lukas 8: 26 – 39, oftewel het verhaal van de bezetene te Gadara. Wat heeft die man met ons te maken, of met Jezus, of met het Koninkrijk van God? En waarom moeten die onschuldige varkens dood? Een ontroerend en tegelijkertijd heel lastig verhaal. Hierbij mijn preek die je op je telefoon of computer gewoon kunt beluisteren.

In de Pinksterpreek (9 juni 2019) gaat het natuurlijk over Handelingen 2, maar ook over de instelling van het Pinksterfeest in het Oude Testament, Leviticus 23. Eigenlijk is het vandaag Dankdag!

Na twee weken was ik weer terug ‘op honk’. Op 2 juni 2019 lazen we met elkaar uit Openbaring 22 en uit Johannes 14. Raadselachtige, bijna mysterieuze teksten. De preek ademde dat dan ook een beetje uit.

In diezelfde dienst vierden we de Maaltijd van de Heer met elkaar. Omdat we het met een groep ouderen daar eerder deze week ook al over hebben gehad, heb ik het bij de Inleiding op de Maaltijd gehad over de uitsluitingslijst die in het klassieke Avondmaalsformulier staat. Over ‘welkom aan de maaltijd’ gesproken!

Zondag 12 mei was het moederdag. Het soms hilarische, maar ook heel serieuze kindermoment staat hier. De preek ging over de herder die eigenlijk zelf ook schaap is. De lezingen waren uit Numeri 27: 12 – 23 en Johannes 10: 22 – 30.

Op 28 april 2019 was het thema: De Heer verschijnt, de Heer verdwijnt. De preek vind je onder deze link.

De Paaspreek (21 april 2019) is ook in één van de blogs vermeld, maar volledigheidshalve voeg ik deze ook aan deze pagina toe.

De oudere preken zijn in Word opgemaakt, en sommige voor het gemak in pdf-formaat.

Op 10 maart 2019 lazen we het verhaal van Jezus’ beproeving in de woestijn. Jezus staat als een huis aan het begin van de Veertigdagentijd!

Op zondag 3 december 2018, de eerste zondag van Advent, ging het over moeilijke eindtijdprofetieën, van Zacharia én van Jezus.

Op 25 november 2018, Eeuwigheidszondag, zijn de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Het ging natuurlijk over dood en afscheid nemen, maar ook over engelen en overleven.

Op zondag 11 november 2018 lazen we over liefde tot God en de naaste. Hoe lastig kan dat zijn!

Job en Jezus kwamen samen in de preek van zondag 4 november 2018. Natuurlijk hebben we geluisterd naar Händel:  “I know that my Redeemer liveth”.

Tijdens de Jeugddienst op 28 oktober 2018 zijn we afgeweken van het rooster. De vraag was: hoe zou Jezus naar z’n moeder ge-appt hebben als Hij haar over de Samaritaanse vrouw wilde informeren?

Op 21 oktober 2018 was ik in mijn eerste gemeente, Nieuwdorp (Zld). Daar ging het over Jakob bij de Jabbok.

Op 14 oktober 2018 hoorden we voor de zoveelste keer het verhaal van de rijke jongeling. Zucht. Kan het ook anders? Natuurlijk!

In de dienst van 7 oktober 2018 lazen we over één van de meest heikele onderwerpen, de echtscheiding. Wat God samengevoegd heeft enz. Toch weer verrassingen!

Op de laatste zondag van september 2018 was ik in de middagdienst te gast in Heusden. Het ging over de arbeiders in de wijngaard. Iedereen mag meedoen!