Orgelconcert Ouddorp 10 augustus 2019

Hoewel niet alles perfect is geweest tijdens het inloopconcert op 10 augustus jl. in de Hervormde Kerk van Ouddorp, maakt dat nog niet dat ik er eigenlijk toch wel heel erg trots op ben: mijn concertdebuut.
Om het ontbreken van bewegende beelden enigszins te compenseren, volgt er een kleine toelichting per onderdeel.

 1. Jehan Alain (1911 – 1940), Deux Chorals pour Orgue, I. ‘Choral Dorien
  Een rustige opening, bijna dromerig. Je wordt heel even bijna wakker, maar daarna kun je weer verder mijmeren. Jehan Alain was de broer van de grote Marie-Claire Alain. Hij kwam op veel te jeugdige leeftijd om in de Tweede Wereldoorlog.
 2. Sigfrid Karg-Elert (1877 – 1933), Opus 65, ‘Nun danket alle Gott
  De ondertitel van dit werk is ‘Marche Triomphale’. Dat hoor je dan ook wel. Een vrij stevig contrast met het openingsnummer. Je bent in één keer wakker.
 3. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), BWV 721, ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’
  Het origineel schijnt geschreven te zijn voor één manuaal (clavecimbel of spinet), maar de versie waarin de linkerhand met het pedaal een soort staccato-begeleiding spelen met een uitkomende stem in de rechterhand, is zeer fraai. Eén van de meest ingetogen werken van het programma.
 4. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Choral ‘Mortifié-nous par ta Bonté’ (Ertödt uns durch dein’ Güte) Extrait de la Cantate No. 22 ; Transcription pour orgue par Maurice Duruflé.
  Bach heeft deze koraalmelodie (zie ook Liedboek 2013, Gezang 517) gebruikt in de genoemde cantate. Maar, barok als Bach is, zet hij dit lied met een soort spirituele doodswens in een heel luchtige sfeer om de tegenstelling te benadrukken tussen de aardse dood en de hemelse blijdschap. Duruflé vond dat kennelijk reden om een bewerking te schrijven voor orgel, waar hij de aanduiding “Andante, MM 42”, oftewel heel langzaam.
 5. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), BWV 622, ‘O Mensch, bewein’ dein Sünde groβ’
  Dit orgelwerk heeft de melodie van Psalm 68, en van het slotkoor van het eerste deel van de Mattheüs Passion. De laatste maat vermeldt de aanduiding “Adagissimo”, oftewel veel langzamer dan het voorgaande, vertragen. Toen Bach gevraagd werd naar de absurde harmonie van deze laatste akkoorden, moet hij gezegd hebben: “Zo absurd is het dat Jezus is gekruisigd”.
 6. Theodore Dubois (1837 – 1924, Seven Pieces for Organ:
  Het lijkt erop dat Dubois een bundeltje orgelwerken heeft geschreven voor het gebruik in of rond de eredienst.
  a. Cantilène religieuse (in C)
  Het derde deel van deze bundel is nog helemaal in de gezang-sfeer; zeer ingetogen, maar toch hier en daar verrassend.
  b. Marcietta (in F)
  Ooit was er een koor in een dienst waarin ik voorging. Na de preek zei de zangleidster: ‘Voor het geval u wat ingekakt bent vanwege de preek: hier volgt een vrolijk nummer.’ Uiteraard was ik niet blij met die opmerking, maar Dubois moet iets dergelijks gedacht hebben. Een kleine, vrolijk mars voor na de preek (denk ik).
  c. Postlude-Cantique (in E-flat)
  Uitleidend orgelspel is vaak een vertoon van kracht en virtuositeit zeker in Frankrijk. Dit stuk is daar een voorbeeld van. Er zit ook een soort gezangachtige melodie in, maar daar heeft nog nooit iemand een gedicht of gezang bij geschreven. Wie weet! Laat je inspireren!
 7. Charles-Marie Widor (1844 – 1937), Symphony No. 4 for organ
  Ook Widor is natuurlijk een kerkorganist pur sang. Zelfs in de grote werken kom je dat tegen.
  a. deel III Andante cantabile
  Dit deel heft een opening die heel veel lijkt op het begin van Psalm 79. Een Nederlandse organist, Feike Asma, heeft ooit een bewerking van deze psalm geschreven in precies dezelfde toonsoort als dit Andante. Toeval?
  b. deel VI Finale
  Magistraal en majestueus, met hier en daar heel bijzondere en bijna afwijkende elementen. Het zou zeer goed kunnen functioneren als uitleidend orgelspel (in Frankrijk).
 8. Max Reger (1873 – 1916) , Neun Stücke für die Orgel, Op. 129, nr. 4: ‘Melodia’
  Zo vlak voor de apotheose van het programma nog even een moment van verstilling. Reger loopt dwars door allerlei toonsoorten heen, en laat ons niettemin in een brede openheid genieten van bijna buitenaardse schoonheid, loopjes en verrassingen.
 9. Alexandre Guilmant (1837 – 1911), Sonata No. 5 in C Minor, Op. 80, deel I, Allegro Appasionato
  Ook dit is majestueuze muziek. Groots en meeslepend. En dat voor de opening van deze grote vijfde sonate! Omdat er nog een paar delen volgen, laat Guilmant dit deel met een mineur-akkoord eindigen. Maar omdat het wel het laatste akkoord is van het officiële programma ben ik zo eigenwijs geweest om het in majeur te laten klinken. En dat voelt eigenlijk wel erg goed!
 10. Jan Zwart (1877 – 1937), Orgelhymne “Wilt heden nu treden” (Oud-Nederlandsch Volkslied)
  Deze toegift heb ik gespeeld, ten eerste omdat ik dit stuk al jaren met me meedraag, ten tweede omdat mijn vader (die in de week van het concert 94 jaar geworden zou zijn) van deze muziek hield, en ten derde omdat het gewoon een heerlijk stuk is.

Overstap Vera en Jasper

Wij sluiten ons eerste jaar als predikant van de Exodusgemeente af met weer een bijzondere dienst. Dit keer gaat het over Jasper en Vera, die de overstap maken van de kindernevendienst naar de wereld van 12+, om het maar eens zo te zeggen.

De hele dienst is terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl > Sommelsdijk > Exodusgemeente > 7 juli 2019. Hieronder staan enkele onderdelen van deze dienst, die min of meer rechtstreeks te maken hebben met deze jongeren:

Het Kyriëgebed

De act met Renée Schoenmaker tijdens het moment met de kinderen

De lezing door Jasper en Vera van het verhaal uit Lucas 10: 1 – 20

De geweldige durf van Vera om gewoon Für Elise te gaan zitten spelen, en dat dan ook nagenoeg foutloos doet! Ook op deze plaats complimenten voor haar!

De preek, gericht op deze twee jonge mensen, en de gemeente als geheel. Als slot klonk de zin, dat ze zich mogen verheugen dat hun naam in de hemel opgeschreven staat. En dat hebben we laten zien: hun namen op het plafond van de kerk.

En tenslotte staat hier de inleiding op geheel van het overstapgebeuren.

Veel luisterplezier en inspiratie gewenst.

Gedoopt

Afgelopen zondag is Veerle Luijendijk gedoopt in onze Exodusgemeente, een feestelijk gebeuren. De dienst is in z’n geheel terug te luisteren via kerkomroep.nl. Hier vind je de preek; wie allen het doopgedeelte wil horen, moet hier klikken, en wie alleen de doop en zegening wil meebeleven, kan hier klikken.

Doop Veerle
Zegening voeten, handen, oren, ogen en mond
Presentatie aan gemeente

Over de bezetene van Gadara

Voor zondag 23 juni 2019 stond er een lastig Bijbelgedeelte op het rooster: Lukas 8: 26 – 39, oftewel het verhaal van de bezetene te Gadara. Wat heeft die man met ons te maken, of met Jezus, of met het Koninkrijk van God? En waarom moeten die onschuldige varkens dood? Een ontroerend en tegelijkertijd heel lastig verhaal. Hierbij mijn preek die je op je telefoon of computer gewoon kunt beluisteren. Het audiobestand is ook op de prekenpagina terug te vinden.

400 jaar Nationale Synode

Op woensdag 29 mei 2019 zijn we getuige geweest van een historische en ontroerende gebeurtenis, namelijk de ondertekening van de Verklaring van Verbondenheid door ca. 40 kerken en geloofsgenootschappen. Het was zonder meer indrukwekkend te noemen. Mijn verslag treft u HIER aan!

Paaspreek

Hierbij het eerste audio-bestand op deze website. Ik ben benieuwd of dit een succes gaat worden. In het verleden heb ik af en toe een uitgeschreven preek op deze site gezet, maar nu dus een heus audio-bestand. Noem het gerust een podcast, ook al voldoet het niet aan alle kenmerken van dat genre.

Als eerste de preek van 21 april, alweer een tijdje geleden. Het gaat over de ontdekking dat de opstanding van Jezus nergens in het Oude Testament is voorspeld. Het is een onverwachte en onaangekondigde gebeurtenis, die niettemin de geschiedenis zal bepalen! Veel luisterplezier!

Brief van Harbers

Eindelijk is het zover! Op 17 december 2018 heb ik namens 56 mede-ondertekenaars een brief naar de Staatssecretaris gestuurd. Daarin vroegen we om afschaffing van de regeling langdurig verblijvende kinderen, en hebben daar en paar argumenten voor genoemd.

Nu, vandaag, 4 april, valt er een brief op de mat, afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd op 1 april 2019. Uiteraard gaat de contactpersoon van de Staatssecretaris met geen woord in op onze argumenten, en dat is tot op zekere hoogte nog wel logisch ook: de regeling is inmiddels afgeschaft.

Voor de geïnteresseerde lezer volgt nog een uitleg van de wijzigingen, een korte samenvatting van het beleid, en that is it.

Enfin, na 109 dagen toch een antwoord, en de mogelijkheid om dit onderwerp af te sluiten. En daarom maak ik het graag wereldkundig. Alle mede-ondertekenaars en andere sympathisanten alsnog hartelijk dank. Het is niet onopgemerkt gebleven!

Nieuw spotje van de ChristenUnie

Toen ik op FaceBook het spotje van de ChristenUnie zag, kon ik het niet laten er een gedachte aan te wijden.

Dit is het resultaat van een weifelende kiezer die zich afvraagt of de ChristenUnie wel iets voor hem is.

“Misschien minder, zeker beter”

Onder deze titel schreef ik onlangs een klein boek (hier downloaden!). De aanleiding was de opmerking van iemand, die zei niets met vasten enz. te hebben, omdat ze leed aan allerlei kwalen, waardoor ze op een streng dieet zit, dagelijks pijn heeft en meer aandacht van anderen nodig heeft dan ze kan geven.

Daarom een alternatieve manier van omgaan met de Veertigdagentijd: niet per se minder, maar wel beter. En bezinning blijft centraal staan, want daarover gaat het in de Veertigdagentijd.

Troost na Nashville

De Nashville – verklaring heeft heel veel storm veroorzaakt. Het wordt tijd voor troost aan beide zijden. Ik heb een artikel geschreven, waarin ik in vraag-en-antwoord-vorm probeer aan te geven waar de troost kan liggen. Er zijn twee versies: één met zgn. kale tekst, en één met voetnoten en verwijzing naar Bijbelteksten.