400 jaar Nationale Synode

Op woensdag 29 mei 2019 zijn we getuige geweest van een historische en ontroerende gebeurtenis, namelijk de ondertekening van de Verklaring van Verbondenheid door ca. 40 kerken en geloofsgenootschappen. Het was zonder meer indrukwekkend te noemen. Mijn verslag treft u HIER aan!

Paaspreek

Hierbij het eerste audio-bestand op deze website. Ik ben benieuwd of dit een succes gaat worden. In het verleden heb ik af en toe een uitgeschreven preek op deze site gezet, maar nu dus een heus audio-bestand. Noem het gerust een podcast, ook al voldoet het niet aan alle kenmerken van dat genre.

Als eerste de preek van 21 april, alweer een tijdje geleden. Het gaat over de ontdekking dat de opstanding van Jezus nergens in het Oude Testament is voorspeld. Het is een onverwachte en onaangekondigde gebeurtenis, die niettemin de geschiedenis zal bepalen! Veel luisterplezier!

Brief van Harbers

Eindelijk is het zover! Op 17 december 2018 heb ik namens 56 mede-ondertekenaars een brief naar de Staatssecretaris gestuurd. Daarin vroegen we om afschaffing van de regeling langdurig verblijvende kinderen, en hebben daar en paar argumenten voor genoemd.

Nu, vandaag, 4 april, valt er een brief op de mat, afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd op 1 april 2019. Uiteraard gaat de contactpersoon van de Staatssecretaris met geen woord in op onze argumenten, en dat is tot op zekere hoogte nog wel logisch ook: de regeling is inmiddels afgeschaft.

Voor de geïnteresseerde lezer volgt nog een uitleg van de wijzigingen, een korte samenvatting van het beleid, en that is it.

Enfin, na 109 dagen toch een antwoord, en de mogelijkheid om dit onderwerp af te sluiten. En daarom maak ik het graag wereldkundig. Alle mede-ondertekenaars en andere sympathisanten alsnog hartelijk dank. Het is niet onopgemerkt gebleven!

Nieuw spotje van de ChristenUnie

Toen ik op FaceBook het spotje van de ChristenUnie zag, kon ik het niet laten er een gedachte aan te wijden.

Dit is het resultaat van een weifelende kiezer die zich afvraagt of de ChristenUnie wel iets voor hem is.

“Misschien minder, zeker beter”

Onder deze titel schreef ik onlangs een klein boek (hier downloaden!). De aanleiding was de opmerking van iemand, die zei niets met vasten enz. te hebben, omdat ze leed aan allerlei kwalen, waardoor ze op een streng dieet zit, dagelijks pijn heeft en meer aandacht van anderen nodig heeft dan ze kan geven.

Daarom een alternatieve manier van omgaan met de Veertigdagentijd: niet per se minder, maar wel beter. En bezinning blijft centraal staan, want daarover gaat het in de Veertigdagentijd.

Troost na Nashville

De Nashville – verklaring heeft heel veel storm veroorzaakt. Het wordt tijd voor troost aan beide zijden. Ik heb een artikel geschreven, waarin ik in vraag-en-antwoord-vorm probeer aan te geven waar de troost kan liggen. Er zijn twee versies: één met zgn. kale tekst, en één met voetnoten en verwijzing naar Bijbelteksten.

Brieven verzonden

De Open Brief van vorige week heeft 55 ondertekenaars opgeleverd. Iedereen héél hartelijk dank! Vandaag heb ik de brief met alle ondertekenaars naar Trouw gestuurd. Uiteraard gaat er ook een exemplaar mét begeleidende brief naar de Staatssecretaris zelf. Ook de familie Tamrzyan krijgt een afschrift. 

De Open Brief met het begeleidend schrijven (pdf-alert) kun je openen, en desgewenst maak je er voor je eigen archief een uitdraai van. Van een eventueel vervolg word je vanzelfsprekend via dit blog op de hoogte gehouden. 

Groot licht

Tussen alle bedrijven door heb ik een Kerstvertelling geschreven naar aanleiding van de bekende tekst uit Jesaja 9: 1 over het volk dat in duisternis wandelt en een groot licht ziet. Ik was uitgenodigd om mee te doen aan de Kerstviering van SjaloomZorg, een tehuis voor mensen met een beperking. Toen werd de onderwijzer in mij weer wakker, en ontstond er een verhaal. Men hád mij gevraagd om een meditatie, maar het werd deze vertelling.

Open brief aan de Staatssecretaris

Beste mensen, Ik ben van plan een brief te gaan sturen naar de Staatssecretaris van het Justitie en Veiligheid. Je treft deze aan onder deze link.

Ik zou het fijn vinden als er zoveel mogelijk predikanten en pastores zouden meetekenen. Als je dat wilt, kun je daarvoor dit formulier gebruiken. Even je naam en e-mailadres invullen en versturen.

Alvast bedankt!

De waarheid achter de cijfers

Voor de volledigheid heb ik het nieuwste rapport van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoeks- en DocumentatieCentrum) op de site gezet. Wil je een beetje mee kunnen praten over migratie, de instroom van asielzoekers enz., dan moet je dit rapport toch een paar keer doorgebladerd hebben. Wees niet bang, het is makkelijk leesbaar: veel plaatjes, veel infographics en eenvoudige tekst.