Tag: kerkasiel

Brief van Harbers

Eindelijk is het zover! Op 17 december 2018 heb ik namens 56 mede-ondertekenaars een brief naar de Staatssecretaris gestuurd. Daarin vroegen we om afschaffing van de regeling langdurig verblijvende kinderen, en hebben daar en paar argumenten voor genoemd. Nu, vandaag, 4 april, valt er een brief op de mat, afkomstig van het Ministerie van Justitie …

Continue reading