Brief van Harbers

Eindelijk is het zover! Op 17 december 2018 heb ik namens 56 mede-ondertekenaars een brief naar de Staatssecretaris gestuurd. Daarin vroegen we om afschaffing van de regeling langdurig verblijvende kinderen, en hebben daar en paar argumenten voor genoemd.

Nu, vandaag, 4 april, valt er een brief op de mat, afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd op 1 april 2019. Uiteraard gaat de contactpersoon van de Staatssecretaris met geen woord in op onze argumenten, en dat is tot op zekere hoogte nog wel logisch ook: de regeling is inmiddels afgeschaft.

Voor de geïnteresseerde lezer volgt nog een uitleg van de wijzigingen, een korte samenvatting van het beleid, en that is it.

Enfin, na 109 dagen toch een antwoord, en de mogelijkheid om dit onderwerp af te sluiten. En daarom maak ik het graag wereldkundig. Alle mede-ondertekenaars en andere sympathisanten alsnog hartelijk dank. Het is niet onopgemerkt gebleven!

Geef een reactie

Your email address will not be published.