Tag: verklaring van verbondenheid

400 jaar Nationale Synode

OP 29 mei 2019 is de Verklaring van Verbondenheid door vertegenwoordigers van ca. 40 kerken ondertekend